JanWillem Lagerwaard

Pianist & Componist

Pianolessen & Concerten

Informatie Pianolessen:

Voor pianolessen kunt u het beste contact opnemen met JanWillem zelf, maar dient u rekening te houden met een wachtlijst! Ook voor overige vragen of adviezen kunt u JanWillem bereiken op de volgende adressen:

famlagerwaard@hotmail.com
U kunt natuurlijk ook bellen: op 06 25 01 07 58

 

Contact opnemen

Concertverzoeken

Wat de prijzen betreft van geïmproviseerde concerten op aanvraag, deze zijn afhankelijk van de gewenste speelduur.

jw

Pianoles

Hoewel er in de reguliere pianoles ook volop aandacht wordt besteed aan de theorie van de muziek bestaat er voor de talenten de mogelijkheid eenmaal per twee weken een theorieklas te volgen, waarin ze zich ook kunnen bekwamen in Solfège en muziekgeschiedenis als voorbereiding voor het toelatingsexamen voor conservatorium, rockacademie en toneelschool/kleinkunst.

De condities zijn als volgt:

  • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van drie maanden.
  • Het lesgeld, verdeeld, over vier kwartalen, dient voorafgaande aan ieder kwartaal te worden overgemaakt op bovenstaand rekeningnummer t.n.v. J.W. Lagerwaard.
  • De lesgelden zijn per 1 januari 2021, vastgesteld op € 1320,- per jaar, voor leerlingen die iedere week een half uur les hebben, en voor leerlingen die eenmaal in de veertien dagen drie kwartier les hebben, op €990,- per jaar. De respectievelijke bedragen per kwartaal zijn aldus € 330,- en € 247,50
    Bij de nota voor volwassenen wordt 21% BTW bij de rekening opgeteld!
  • Uitgangspunt voor de vakanties zijn de schoolvakanties van de middelbare scholen in de gemeente Haarlem. De zomervakantie duurt echter zeven weken!! In de bedragen zijn overigens de vakanties verdisconteerd. Wanneer een leerling om welke reden dan ook geen gebruik maakt van een met hem/haar afgesproken lestijd is niettemin lesgeld verschuldigd en bestaat er vanwege de drukke lespraktijk alleen een mogelijkheid tot inhalen wanneer er een andere les uitvalt; laat mij dan ook zo spoedig mogelijk weten wanneer er een les dreigt uit te vallen. Bij verzuim van de leerling wegens ziekte kan bij voortduring van de ziekte na twee weken worden volstaan met betaling van de helft van het lesgeld.
  • Bij ziekte van de leraar langer dan een maand, vervallen alle bovenstaande verplichtingen en is de leerling niet langer lesgeld verschuldigd.
  • De theorielessen zijn € 13,25 per les.N.B: Jan Willem Lagerwaard staat sinds 1978 ingeschreven in het Nederlands Toonkunstenaars Register.

Interview pianolessen Haarlems Dagblad

In het Haarlems Dagblad stond ooit vermeld dat u een aparte plaats inneemt in de Haarlemse muziekwereld vanwege uw nadruk op improvisatie; kunt u daar wat meer over vertellen? Ja zeker;improvisatie schenkt mij mijn gehele leven al een diepe muzikale beleving en bij veel van mijn leerlingen zie ik hetzelfde ontstaan. Wanneer ik van blad speel heb ik dat veel minder maar dat heeft ongetwijfeld ook met mijn slechte noten lezen te maken!

Hoe komt het dat u zo slecht noten leest?
Als klein kind had ik alles wat ik van blad speelde direct in mijn hoofd zitten dus de noodzaak was er niet; natuurlijk heb ik dat later bijgespijkerd maar een goed notenlezer zal ik nooit worden.

Bestaat er verschil tussen improvisatie en compositie, en zo ja kunt u dat ook aangeven?
Improvisatie zo wordt wel eens gezegd is de meest directe vorm van compositie; je geeft direct weer wat in je opkomt en de ordening van het muzikaal materiaal vindt min of meer tegelijkertijd plaats. Bij compositie onderbreek je altijd je spel om te kijken en te zoeken naar wat er nog meer mogelijk is: het ordenende element vindt daar min of meer achteraf plaats.

Hoe brengt u dat nu over op uw leerlingen, en dan met name op de beginners onder hen?
Er zijn diverse manieren van aanleren, maar altijd begin ik eerst met de opdracht dat ze een eenvoudig melodietje, zoals “Kortjakje” bijvoorbeeld gaan opzoeken op de piano en vertel ze daarna over de meest voorkomende akkoorden die ze er bij moeten zoeken voor de linkerhand.Die akkoorden bouw ik steeds verder uit en op een zeker moment gaan de meeste leerlingen structuren zien en horen die zo kenmerkend zijn voor zowel de klassieke als wel voor de popmuziek, twee op het eerste gezicht zeer uiteenlopende stijlen maar die onder- ling nauw verwant zijn aan elkaar. Vrijwel tegelijkertijd begin ik ook met de bluesimprovisatie, waarbij de leerling zich niet zo hoeft te bekommeren om de rechterhand, want met die hand spelen ze het z.g. “wonderloopje” dat melodisch altijd wonderwel harmonieert met de linkerhand. Later komen beide improvisatievormen bij elkaar en is het resultaat afhankelijk van de muzikale voorkeur van de leerling en natuurlijk ook van zijn of haar technische vaardigheden.

Kan iedereen eigenlijk leren improviseren en componeren?
Ik geef nu ruim dertig jaar les en in die dertig jaar ben ik zelden iemand tegengekomen die er helemaal niets van bakt; ik ben er van overtuigd dat iedereen met een gemiddelde muzikale aanleg net zo makkelijk kan leren pianospelen als ook improviseren.

En hoe werkt u met gevorderden? Precies hetzelfde, alleen ga je vaak sneller door de stof heen omdat je je over het algemeen niet hoeft bezig te houden met technische vaardigheden; maar het rijpen van de materie is natuurlijk voor iedereen hetzelfde.

Wat onderscheidt volgens u improvisatie nu precies van andere muziek- uitingen? Dat je je emoties van een bepaald moment direct kunt omzetten in een eigen gekozen klankjargon; volgens mij verwerk je emoties beter, je kan ze beter beschouwen, en leert er makkelijker mee omgaan. Voor mij persoonlijk ontstaat er tijdens improvisatie of tijdens het componeren altijd een gevoel van verbondenheid met alles en iedereen, een verbondenheid met een hoger “zijn” en ik denk dat mystici deze zijnstoestand bedoelen wanneer ze het hebben over gebed en meditatie.

Geeft u ook nog normale muziekles? Ha,Ha, is dit niet normaal dan? Nee, zonder gekheid, improvisatie is in de meeste gevallen slechts een onderdeel van de muziekles; iedereen ontkomt niet aan de opbouw van de klassieke techniek, of aan het leren van het notenschrift maar ik heb ook leerlingen op les die hier alleen komen voor improvisatie en compositie. En er zijn oudere leerlingen die vroeger zo zijn afgeknapt op de “normale”pianoles dat ze geen boek meer kunnen zien!

Bedankt voor dit gesprek, wilt u hier misschien nog wat aan toevoegen? Wat nog leuk is om te vertellen is dat mij opvalt dat de meeste leer- lingen ook de bestaande muziek met veel meer inzicht en overgave gaan spelen nu ze zelf ook hebben geleerd muziek te componeren; het is alsof de emoties van een componist veel tastbaarder zijn geworden alsof de leerlingen nu weten wat er in de componist omging toen hij of zij het het stuk schreef. Het muzikale mes snijdt dus aan twee kanten!!

Leerlingenconcert Haarlem, 9 juli 2019

Afgelopen dinsdagavond 9 Juli, gaven leerlingen van mij een tuinconcert op een prachtige locatie, gelegen aan de eeuwenoude Haarlemmer Hout. Het evenement werd prachtig verfilmd door de filmgroep BluePost Media, waaronder mijn vaste filmer door de jaren heen, Roel Baesjou. Het werd een gedenkwaardige avond. Voor u spelen achtereenvolgens Philine Mol, Mees Brand, Tijn ter Horst, Robert Wetselaar, Marissa Papendrecht en ikzelf. Met hartelijke dank aan de familie Mol en filmgroep BluePost Media.

Hier volgen enige opnamen van een leerlingenuitvoering in de Hans Barbé-zaal te Haarlem in februari 2017.

Annemarije Zoer


Iris van Dijk (the Syrens)


Jordey Castien (Cajor)


Anouk Wolff


Robert Wetselaar


Noortje Groot – Moby